Trung tâm Công nghệ Thông tin VietinBank mời thầu gói “May đồng phục năm 2022”

Thứ sáu, 20 Tháng 5 2022 06:24

Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia gói thầu “May đồng phục năm 2022”.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- Trung tâm CNTT.

- Địa chỉ: Số 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại: 0243 9712 330.

- Mã số thuế: 0100111948-147.

2. Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu: “May đồng phục năm 2022”.

- Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ.

- Nội dung Gói thầu: May đồng phục cho cán bộ, nhân viên năm 2022.

- Giá Gói thầu: 1.727.179.200 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm hai mươi bảy triệu, một trăm bảy mươi chín nghìn, hai trăm đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

3. Nguồn vốn: Vốn chi phí của Trung tâm CNTT.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 14h00 ngày 19/5/2022 đến hết 15h00 ngày 25/5/2022 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu:

- Trung tâm CNTT;

- Địa chỉ: Số 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 0243 9712 330.

- Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

6. Thời điểm đóng, mở thầu:

- Thời điểm đóng thầu: 15h00 ngày 25/5/2022.

- Thời điểm mở thầu: 15h15 ngày 25/5/2022.

- Địa điểm mở thầu: Trung tâm CNTT; địa chỉ: Số 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.

Trung tâm CNTT sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Xem 223 lần

footer