VietinBank thông báo về việc chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu

Thứ ba, 23 Tháng 11 2021 03:32

Để tiến hành đăng ký trái phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) thông báo về việc chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu CTG2129T2 và CTG2131T2 vào lúc 17h00 ngày 24/11/2021.

Những Người sở hữu trái phiếu có nhu cầu thay đổi thông tin của Người sở hữu trái phiếu như:Thay đổi số chứng minh nhân dân/giấy phép đăng ký kinh doanh, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng, phong tỏa, giải tỏa trái phiếu… đề nghị mang theo: (1) Căn cước công dân/chứng minh nhân dân/giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ; (2) Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu để làm các thủ tục có liên quan với Đại lý trái phiếu:

Việc chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu CTG2129T2 và CTG2131T2 được tiến hành vào lúc 17h00 ngày 24/11/2021 tại các chi nhánh VietinBank trên toàn quốc.

Lưu ý: Đại lý trái phiếu sẽ dừng thực hiện thủ tục và không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc thay đổi thông tin của Người sở hữu trái phiếu và xác nhận chuyển nhượng đối với bất kỳ trái phiếu nào (trừ trường hợp việc chuyển nhượng trái phiếu được VSD chấp thuận theo quy định của VSD) sau 17h00 ngày 24/11/2021 cho đến khi hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSD và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

Công văn chi tiết về thông báo về việc chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu CTG2129T2 tại đây và CTG2131T2 xem tại đây.

Xem 815 lần

footer