CHỦ NHẬT, 17/10/2021

LienVietPostBank Hòa Bình chuyển địa điểm

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) thông báo chuyển địa điểm Chi nhánh Hòa Bình, từ ngày 11/10/2021.

Địa điểm cũ: đường Trần Hưng Đạo, cùng tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình.

Địa điểm mới: số 681 đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

footer