PVcomBank điều chỉnh Điều khoản, điều kiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán

Thứ ba, 24 Tháng 8 2021 06:45

Kể từ ngày 20/8/2021, Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)  sẽ điều chỉnh một số nội dung của Điều khoản, điều kiện về mở và sử dụng tài khoản thanh toán ở một số hạng mục.

- Làm rõ định nghĩa về dịch vụ tài khoản

- Cập nhật quy định về việc Quản lý và sử dụng tài khoản

- Cập nhật quy định về việc Tạm khóa tài khoản thanh toán

- Cập nhật quy định về Điều kiện cung cấp và sử dụng Dịch vụ

- Bổ sung quy định về Phí sử dụng dịch vụ

- Bổ sung quy định về Cung cấp và sử dụng dịch vụ Ngân Hàng Điện Tử khi sử dụng tài khoản

- Làm rõ phương thức Giao dịch không hủy ngang

- Bổ sung quy định về Các trường hợp chấm dứt/từ chối/tạm dừng cung cấp dịch vụ tài khoản

- Cập nhật các quy định về phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ

- Cập nhật các quy định về Điều khoản thi hành theo mục các sự kiện bất khả kháng

Thông tin chi tiết, xem thêm tại đây hoặc liên hệ: Dịch vụ Khách hàng PVcomBank 24/7: 1900 5555 92 hoặc Chi nhánh/Phòng Giao dịch của PVcomBank gần nhất.

Xem 1493 lần

footer