VietinBank Bình Thuận thông báo bán đấu giá khoản nợ

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 07:24

Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Bình Thuận phối hợp cùng tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp tiến hành các thủ tục bán đấu giá công khai khoản nợ của Công ty TNHH MeLon để thu hồi nợ.

Thông tin chi tiết như sau:

- Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận.

  Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Sen Việt (Công ty Sen Việt)

  Địa chỉ: Số 36 Đặng Tất, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên tài sản đấu giá:

Khoản nợ của Công ty TNHH Melon tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận (VietinBank Bình Thuận).

Giá khởi điểm: 26.400.496.294 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ bốn trăm triệu bốn trăm chín mươi sáu nghìn hai trăm chín mươi tư đồng).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm các loại thuế (nếu có), chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản/khoản nợ, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có). Khi thực hiện mua khoản nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

Giấy tờ về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá:

- Hợp đồng tín dụng (HĐTD) số 3012003/HĐTD ngày 20/1/2012 giữa Công ty TNHH Melon với VietinBank.

- Văn bản sửa đổi HĐTD số 30120003/HĐTD/-SĐBS1/NHCT600-CTYMELON ngày 25/9/2013 giữa Công ty TNHH Melon với VietinBank.

- HĐTD số 30110005/HDTD ngày 21/7/2011 giữa Công ty TNHH Melon với VietinBank.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL159785 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp ngày 17/10/2014.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL159784 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp ngày 17/10/2014.

- Hợp đồng thuê đất ngày 10/9/2010 giữa Công ty TNHH Melon với UBND tỉnh Bình Thuận.

- Hợp đồng thế chấp (HĐTC) tài sản hình thành trong tương lai số 30110005/HĐTC ngày 21/07/2011.

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ngày 21/7/2011.

- Văn bản sửa đổi HĐTC 30110005/VBSĐ/01 ngày 24/2/2012 giữa Công ty TNHH Melon với VietinBank.

- Văn bản sửa đổi HĐTC 30110005/VBSĐ BS-HĐTC ngày 17/11/2014 giữa Công ty TNHH Melon với VietinBank.

- Đơn yêu cầu sửa chữa sai xót ngày 2/12/2011.

- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký 18/11/2014.

Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ, đồng thời tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của các tài sản bảo đảm cho khoản nợ.

Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên; Công ty Đấu giá Hợp danh Sen Việt, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công;

Giá trị ghi sổ của khoản nợ được xác định trên cơ sở nợ gốc và lãi vay phát sinh thực tế theo Hợp đồng cấp tín dụng số 30110005/HĐTD ngày 21/7/2011 và 30110003/HĐTD ngày 20/1/2012 ký giữa Công ty TNHH Melon và VietinBank đến thời điểm 17/3/2021.

2. Kế hoạch tổ chức đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm xem tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá: Ngày 18 - 19/5/2021 tại trụ sở Công ty Sen Việt.

b. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16h00 ngày 22/5/2021 tại trụ sở Công ty Sen Việt.

c. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước trả giá:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/hồ sơ.

- Số tiền đặt trước: 2.640.049.629 đồng (Hai tỷ sáu trăm bốn mươi triệu không trăm bốn mươi chín nghìn sáu trăm hai mươi chín đồng).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/5/2021 đến 16h00 ngày 24/5/2021 (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn).

Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

(Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề).

d. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện mua tài sản theo quy định, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Sen Việt từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 16h00 ngày 22/5/2021.

e. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 25/5/2021 tại số 36 Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

f. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sen Việt - Địa chỉ: Số 36 Đặng Tất, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. SĐT: 0909072134).

Xem 756 lần

footer