VietinBank Bình Xuyên thông báo mời thầu

Thứ sáu, 20 Tháng 8 2021 03:03

Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Bình Xuyên (VietinBank Bình Xuyên) thông báo mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, khả năng tham gia Gói thầu “Mua sắm máy tính bảng, điện thoại di động và phụ kiện kèm theo trang cấp cho cán bộ, nhân viên (CBNV) của chi nhánh”.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Xuyên. 

- Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211 3887737

- Mã số thuế: 0100111948-124

2. Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu: Mua sắm máy tính bảng, điện thoại di động và phụ kiện kèm theo trang cấp cho CBNV VietinBank Bình Xuyên.

- Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ.

- Nội dung Gói thầu: Mua máy tính bảng, điện thoại di động và phụ kiện kèm theo.

- Giá Gói thầu: 1.490.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm chín mươi triệu đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

3. Nguồn vốn: Chi phí của VietinBank Bình Xuyên.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 8h00 ngày 19/8/2021 đến 8h00 ngày 26/8/2021 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu và nhận hồ sơ đề xuất:

- Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Bình Xuyên.

- Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

6. Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

7. Thời điểm đóng thầu: 8h00 ngày 26/8/2021.

8. Thời điểm mở thầu: 9h00 ngày 26/8/2021.

VietinBank Bình Xuyên sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định. Mọi thông tin liên quan đến Gói thầu vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Bình Xuyên, SĐT: 0211 3887737.

Xem 1404 lần

footer