NCB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi khoản nợ

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 07:20

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi khoản nợ của ông Nguyễn Văn Cường và bà Nguyễn Thị Hoa (Yên Phong - Bắc Ninh).

Tài sản thu giữ:

* Tài sản 1: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ057002, số vào sổ cấp GCN: CS000872 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong cấp ngày 18 tháng 03 năm 2014 cho Ông Nguyễn Văn Cường, cụ thể như sau:

+ Thửa đất số: 37

+ Tờ bản đồ số: 27

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Chi Long, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

+ Diện tích: 89,9 m2 (Bằng chữ: Tám mươi chín, chín mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất ở kết hợp dịch vụ

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận tặng cho đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản 2: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS135383, số vào sổ cấp GCN: CH000342 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong cấp ngày 18 tháng 03 năm 2014 cho Ông Nguyễn Văn Cường, cụ thể như sau:

+ Thửa đất số: 269

+ Tờ bản đồ số: 23

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Chi Long, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

+ Diện tích: 143.0 m2 (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Riêng 143.0 m2; Chung 0 m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sở hữu đất.

Lý do thu giữ: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Thời gian thu giữ: sau ngày 25/5/2021

Địa điểm thu giữ: Thửa đất số: 37; tờ bản đồ số: 27 và Thửa đất số 269, tờ bản đồ số 23; thôn Chi Long, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Trong quá trình thu giữ, nếu ông Nguyễn Văn Cường và bà Nguyễn Thị Hoahoặc bất kỳ cá nhân nào khác có hành vi chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, NCB sẽ yêu cầu cơ quan công an và chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Văn Cường và bà Nguyễn Thị Hoa sẽ phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc thu giữ.

Vậy, Ngân hàng Quốc Dân thông báo để ông Nguyễn Văn Cường và bà Nguyễn Thị Hoa được biết và yêu cầu ông Nguyễn Văn Cường và bà Nguyễn Thị Hoa  nghiêm túc thực hiện.

Xem 795 lần

footer