Techcombank Diễn Châu thay đổi địa điểm hoạt động

Thứ tư, 18 Tháng 8 2021 09:29

Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An cho biết, sẽ thay đổi địa điểm hoạt động của phòng giao dịch Diễn Châu (Techcombank Diễn Châu).

Địa điểm cũ: Techcombank Diễn Châu, địa chỉ: Trung tâm thương mại Diễn Châu, khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: (0238) 362 3988;

Địa điểm mới: Techcombank Diễn Châu, địa chỉ: Một phần diện tích tại Vinmart+, xóm 9, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: (0238) 362 3988;

Ngành nghề kinh doanh: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An - Phòng giao dịch Diễn Châu thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Thực hiện các giao dịch với khách hàng, Thu chi tiền mặt, Giao dịch ủy nhiệm chi trong và ngoài hệ thống, Các giao dịch về tiền gửi tiết kiệm, Mở tài khoản và phát hành thẻ cho khách hàng và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.

Xem 1032 lần

footer