Vietcombank Thủ Đức thay đổi thông tin trụ sở và các phòng giao dịch

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 07:15

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Thủ Đức thông báo thay đổi trụ sở chi nhánh và các phòng giao dịch.

Trụ sở chi nhánh:

- Địa chỉ cũ: Số 50A đường Đặng Văn Bi, Khu phố 4, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ mới: Số 50A đường Đặng Văn Bi, Khu phố 4, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng giao dịch Phố Đông:

- Địa chỉ cũ: Khu chế xuất Linh Trung I, phường Linh Trung, quận Thủ Đức,thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ mới: Khu chế xuất Linh Trung I, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng giao dịch Vạn Phúc:

- Địa chỉ cũ: Số 156 Đường 16, Khu nhà ở Đông Nam, Khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ mới: Số 156 Đường 16, Khu nhà ở Đông Nam, Khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng giao dịch Linh Trung:

- Địa chỉ cũ: Lô 83, Khu chế xuất Linh Trung II, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ mới: Lô 83, Khu chế xuất Linh Trung II, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng giao dịch Phước Long:

- Địa chỉ cũ: Tầng 1, Tầng 2, Số  133A đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ mới:Tầng 1-2, Số  133A đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết, liên hệ: 028.38966806

Xem 1250 lần

footer