CHỦ NHẬT, 24/09/2023

BIDV thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn mã BID2128005

Thứ năm, 08 Tháng 6 2023 02:06

Ngày 5/6/2023, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn, theo quyền mua lại trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành.

Theo đó, BIDV, có địa chỉ tại số Số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, Quân Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, đã thực hiện theo quyền mua lại trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành (Số điện thoại: 024.22205544; Số fax giao dịch: 024.22200399).

Trái phiếu được mua lại có mã là BID2128005, với mệnh giá là 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/trái phiếu. Số lượng trái phiếu phát hành 1.000 (Một nghìn) trái phiếu, có tổng giá trị trái phiếu phát hành là 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng. Trái phiếu có kỳ hạn là 7 năm, ngày phát hành là 15/6/2021 và ngày đáo hạn là 15/6/2028. BIDV sẽ thực hiện quyền mua lại trái phiếu là ngày 15/6/2023.

Trong đó, ngày thanh toán thực tế là ngày thực hiện quyền mua lại nếu ngày thực hiện quyền mua lại là ngày làm việc hoặc ngày làm việc liền sau ngày thực hiện quyền mua lại nếu ngày thực hiện quyền mua lại là ngày nghỉ.

Thông tin chi tiết đối với trái phiếu có mã BID2128005 xem tại đây.

(Nguồn: BIDV)

Xem 220 lần

footer