CHỦ NHẬT, 01/10/2023

VietinBank thông báo chào bán 50 triệu trái phiếu ra công chúng (đợt 1)

Thứ tư, 07 Tháng 6 2023 02:23

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã chứng khoán: CTG) vừa có thông báo chào bán (đợt 1) 50 triệu trái phiếu (gồm: 20 triệu trái phiếu CTG2230T2/01, kỳ hạn 8 năm và 30 triệu trái phiếu CTG2232T2/01, kỳ hạn 10 năm) ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 91/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/05/2023.

Theo đó, VietinBank có địa chỉ trụ sở chính tại 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (Số điện thoại: 024 3941 8868; Số fax: 024 3942 1032; Website: www.vietinbank.vn). VietinBank có vốn điều lệ là 48.057.506.090.000 đồng và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100111948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 3/7/2009, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 8/9/2021.

Cụ thể, loại chứng khoán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng là 90.000.000 trái phiếu, có mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, được chia thành 2 đợt, gồm: Đợt 1, có 20.000.000 trái phiếu CTG2230T2/01, kỳ hạn 8 năm và 30.000.000 trái phiếu CTG2232T2/01, kỳ hạn 10 năm; Đợt 2, có 15.000.000 trái phiếu CTG2230T2/02 và 25.000.000 trái phiếu CTG2232T2/02.

Lãi suất của các trái phiếu (Lãi suất trái phiếu) là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh theo định kỳ), áp dụng cho toàn bộ thời hạn của Trái Phiếu, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm) và được xác định theo công thức như sau: Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 8 năm (CTG2230T2/01) = Lãi suất tham chiếu + 1,2%/năm; Lãi suất trái phiếu có kỳ hạn 10 năm (CTG2232T2/01) = Lãi suất tham chiếu + 1,3%/năm.

Trong đó, “Lãi suất tham chiếu” là lãi suất tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm), dùng để xác định lãi suất trái phiếu vào mỗi kỳ tính lãi hoặc mỗi kỳ thanh toán lãi. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố tại ngày xác định lãi suất trên Trang thông tin điện tử chính thức của ngân hàng tham chiếu. Để làm rõ, lãi suất tham chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.

“Ngày xác định lãi suất” là ngày phát hành trái phiếu đối với kỳ tính lãi đầu tiên và ngày làm việc thứ 7 (bảy) trước ngày bắt đầu tính lãi đối với các kỳ tính lãi tiếp theo. Tiền lãi trái phiếu được trả định kỳ một (1) năm một lần vào ngày thanh toán lãi trái phiếu, là mỗi ngày tròn năm kể từ ngày phát hành trái phiếu trong suốt thời hạn trái phiếu.

VietinBank sẽ phân phối và bán trái phiếu trực tiếp cho các nhà đầu tư thông qua hệ thống các chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc. Số lượng đăng ký mua tối thiểu của nhà đầu tư là 100 (một trăm) trái phiếu, tương đương 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng) theo mệnh giá trái phiếu. Để tránh hiểu lầm, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu tối thiểu là 100 (một trăm) trái phiếu hoặc bội số của 100 (một trăm) trái phiếu.

Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 8/6/2023 đến ngày 20/7/2023. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu tại các chi nhánh, phòng giao dịch của VietinBank trên toàn quốc. Chi tiết thông tin địa điểm của các chi nhánh, phòng giao dịch của VietinBank được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của ngân hàng theo đường dẫn: https://www.vietinbank.vn/vn/lien-he/mang-luoi-chi-nhanh/.

Thời gian nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 8/6/2023 đến ngày 20/7/2023. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu: Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Số tài khoản: 12211000003125; Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của VietinBank và các tài liệu khác có liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của VietinBank theo đường dẫn: https://investor.vietinbank.vn/Filings.aspx và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam: https://www.cts.vn.     

Mục đích phát hành/chào bán trái phiếu ra công chúng của VietinBank là để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của ngân hàng nhà nước. Đồng thời nhằm mục đích thực hiện cho vay nền kinh tế (bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu).

(Nguồn: Vietinbank)

Xem 212 lần

footer