ACB, HDBank, LPBank, MB, MSB… tuyển dụng tháng 6/2023

Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 10:15

Cập nhật thông tin tuyển dụng tuần 1 (tháng 6/2023) của một số hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam như ACB, HDBank, LPBank, MB, MSB… Hiện đang có nhiều chỉ tiêu tuyển dụng như: Giám đốc khách hàng cá nhân, Giám đốc dịch vụ khách hàng, Trưởng phòng phát triển kinh doanh, Trưởng bộ phận quản lý chất lượng dịch vụ, Chuyên gia chính sách an toàn thông tin, Chuyên viên cao cấp quản trị cơ sở dữ liệu, giao dịch viên…

Tuyen dung tuan 1 thang 6

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Giao dịch viên, Giám đốc đơn vị kinh doanh - phi tín dụng, Chuyên viên khách hàng cá nhân ưu tiên, Chuyên viên pháp lý chứng từ, Chuyên viên giám sát và khắc phục nợ có vấn đề, Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), Chuyên viên pháp lý chứng từ, Chuyên viên giám sát và khắc phục nợ có vấn đề, Thực tập sinh khách hàng cá nhân, Chuyên viên khách hàng ưu tiên... 

Chi tiết xem tại đây: https://www.abbank.vn/tuyendung?p=1&sort=DESC&title=

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Giám đốc khách hàng cá nhân, Nhân viên công đoàn, giám đốc phòng tuân thủ, Giám đốc quan hệ khách hàng cá nhân cao cấp, Chuyên viên quản lý yêu cầu thay đổi, Software Engineer, Frontend developer, Project manager, Chuyên viên cung cấp dịch vụ cloud, Giao dịch viên, Chuyên viên quản lý danh mục tín dụng, Head of crm technology, Nhân viên thẩm định tài sản, Giám đốc thiết kế mô hình bán & dịch vụ SME, Chuyên viên truyền thông thương hiệu, QE automation, Data platform design project, Giám đốc quản trị & giám sát chuyển đổi, Giám đốc am hiểu kỹ thuật, Giám đốc thiết kế giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng KHDN, DevOps engineer...

Chi tiết xem tại đây: https://www.acbjobs.com.vn/alljobs?return=1&page=1         

Ngân Hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Giao dịch viên, Chuyên viên thẩm định, chuyên viên kế toán, phó giám đốc phòng giao dịch phụ trách kinh doanh, Chuyên viên quan hệ khách hàng, Kiểm soát viên, Nhân viên kinh doanh, Kiểm soát viên, Chuyên viên hỗ trợ tín dụng, chuyên viên hậu kiểm, Giám đốc chi nhánh, phó giám đốc chi nhánh phụ trách vận hành, Chuyên viên thẩm định giá, Phó giám đốc phòng giao dịch phụ trách kinh doanh, Giám đốc phòng giao dịch, Chuyên viên QHKH cá nhân, Chuyên viên phát triển kinh doanh và thúc đẩy bán dịch vụ ngân hàng điện tử...

Chi tiết xem tại đây: https://tuyendung.baca-bank.vn/tim-viec-lam/tat-ca-viec-lam/vi

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET BANK) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: CV/CVCC quan hệ khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên an ninh bảo mật hệ thống, Kiểm toán viên/Kiểm toán viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp phê duyệt tín dụng cá nhân, Chuyên viên định giá và quản lý tài sản đảm bảo, Kiểm soát viên, Chuyên viên thúc đẩy bán khách hàng chiến lược,  Chuyên viên quản trị rủi ro hoạt động, Chuyên viên tác nghiệp tín dụng, Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Mua sắm tập trung, Chuyên viên pháp chế, Chuyên viên quản lý tài sản nợ có,  Chuyên viên chính sách tín dụng, Chuyên viên Xử lý nợ, Chuyên viên phát triển sản phẩm bán lẻ, Trưởng phòng khách hàng cá nhân...

Chi tiết xem tại đây: https://www.baovietbank.vn/tuyen-dung/

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Nhân viên quản lý tín dụng, Chuyên viên phân tích nghiệp vụ, Chuyên viên phát triển ứng dụng, Chuyên viên phát triển ứng dụng, Chuyên viên phát triển ứng dụng, Nhân viên thẩm định, Nhân viên khách hàng doanh nghiệp, Nhân viên khách hàng cá nhân, NV thẩm định tài sản đảm bảo, Nhân viên quản lý tín dụng, Nhân viên kỹ thuật, Nhân viên kế toán chi tiêu nội bộ, Trưởng phòng phát triển kinh doanh, Chuyên viên quản lý và triển khai chiến lược, Nhân viên kiểm ngân, NV Quản lý chất lượng, NV Quản lý chất lượng, NV Tuyển dụng, Nhân viên quản lý thanh khoản, Nhân viên chính sách lãi suất, Nhân viên thẩm định...

Chi tiết xem tại đây: http://tuyendung.dongabank.com.vn/jobs

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên phát triển kinh doanh, Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên cao cấp QHKH doanh nghiệp, Giám đốc dịch vụ khách hàng, Chuyên viên cao cấp định vị khách hàng ưu tiên và phát triển giải pháp, Chuyên viên cao cấp phát triển năng lực khách hàng ưu tiên, Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, Giao dịch viên, Chuyên viên cao cấp Quản lý dịch vụ khách hàng, Giám đốc chi nhánh, Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm dự án ứng dụng BNPL, Chuyên viên cao cấp QHKH doanh nghiệp, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, Phó phòng khách hàng cá nhân, Kiểm soát viên, Giám đốc khách hàng cá nhân, Chuyên viên kế toán... 

Chi tiết xem tại đây: https://career.hdbank.com.vn/jobvacancies

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Giao dịch viên, Phó giám đốc chi nhánh, Chuyên viên khách hàng cá nhân ưu tiên, Nhân viên thủ quỹ, Nhân viên/Chuyên viên tuyển dụng và bố trí nhân sự, Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp lớn, Phó phòng khách hàng doanh nghiệp lớn, Giám đốc phòng giao dịch, Nhân viên/Chuyên viên quản lý chất lượng dịch vụ, Trưởng bộ phận quản lý chất lượng dịch vụ, Chuyên viên khách hàng cá nhân...  

Chi tiết xem tại đây: https://tuyendung.kienlongbank.com/vi-tri-tuyen-dung

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên ban thiết kế sản phẩm huy động dịch vụ khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên ban dịch vụ chuyển tiền quốc tế, Chuyên viên ban hỗ trợ vận hành, Chuyên viên ban marketing sản phẩm, Chuyên viên ban triển khai sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân, Chuyên viên ban chính sách tín dụng & đào tạo, Chuyên viên ban chính sách giá & phân tích kinh doanh, Chuyên viên ban thiết kế sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân, Chuyên viên ban thiết kế sản phẩm huy động dịch vụ khách hàng cá nhân, Chuyên viên ban marketing (phụ trách mảng thiết kế), Chuyên viên ban marketing (phụ trách mảng truyền thông), Phó trưởng phòng nghiên cứu PTSP & MKT (phụ trách sản phẩm chấp nhận thanh toán thẻ)...

Chi tiết xem tại đây: https://jobs.lienvietpostbank.com.vn/tim-viec-lam/tat-ca-viec-lam/vi

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên kiểm thử tự động, Chuyên viên UB, Chuyên viên phòng giám sát và điều tra nội bộ, Chuyên viên/CVCC/Chuyên gia quản lý cấu trúc dữ liệu, Chuyên viên/CVCC/Chuyên gia chính sách và chất lượng dữ liệu, Kiểm toán viên kiểm toán mô hình hội sở, Kiểm toán viên kiểm toán công nghệ thông tin, Chuyên viên kiểm thử (Manual test), Chuyên viên giám sát và ứng cứu sự cố an ninh mạng (SOC), Chuyên viên vận hành an ninh, Chuyên viên đảm bảo an ninh (Pentest), Chuyên viên/ CVCC Tái cấu trúc nợ, Chuyên viên xây dựng hệ thống thu hồi nợ, CVCC/Chuyên viên mô hình rủi ro, Chuyên viên/ CVCC Quản lý nợ xấu, CV/CVCC Quản trị rủi ro công nghệ (IT Risks) khối QTRR...

Chi tiết xem tại đây: https://tuyendung.mbbank.com.vn/tim-viec-lam/tat-ca-viec-lam/vi

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Giám đốc quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên, Giám đốc trung tâm thẻ, CVCC Quản trị ứng dụng báo cáo, Chuyên viên cao cấp đảm bảo chất lượng dịch vụ vận hành, Chuyên gia chính sách an toàn thông tin, Chuyên viên cao cấp quản trị cơ sở dữ liệu, CVC Quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, CVC phân tích và báo cáo rủi ro, CV Quản lý và THN hiện trường Miền Bắc, Chuyên viên chính chính sách và quản lý danh mục tín dụng bán lẻ, Chuyên gia triển khai chiến dịch Marketing, Chuyên viên chính phân tích & báo cáo quản lý và thu hồi nợ, Chuyên gia xây dựng mô hình rủi ro tín dụng dn và định chế tài chính, Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp xử lý nợ khách hàng cá nhân (tín chấp)...

Chi tiết xem tại đây:  https://jobs.msb.com.vn/latest-jobs

VNBA News

Xem 1776 lần

footer