CHỦ NHẬT, 24/09/2023

Ngân hàng CB tìm kiếm đơn vị kiểm toán độc lập

Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 03:07

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CB) đang tìm kiếm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Ngân hàng.

Cụ thể, phạm vi công việc thực hiện theo nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư 39/2011/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung), chi tiết như sau: Kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng (trong đó bao gồm các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ) tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, quy định của Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng.

Trên cơ sở nội dung trên, mời các Công ty tham gia đề xuất về phạm vi, báo giá và thời gian ước tính thực hiện để kiểm toán độc lập hệ thống kiểm soát nội bộ của CB tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thông tin về phạm vi, báo giá và các thắc mắc của Công ty hãy liên hệ: Lê Thị Thanh Hiền - Phó Giám đốc Ban Kế toán tài chính, Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam, có địa chỉ tại tầng 3, tòa nhà Leadvisors Place, số 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Điện thoại: 024 7304 5555 - Ext: 1280/Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

(Nguồn: CB)

Xem 361 lần

footer