CHỦ NHẬT, 01/10/2023

MSB thông báo thu giữ tài sản tại tỉnh Quảng Nam

Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 02:42

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo về việc thu giữ tài sản tại tỉnh Quảng Nam để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tài sản thu giữ là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 11, tờ bản đồ số 24, thôn 6, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. số CB 236341 do UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 05/10/2015, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH 00214, do bà Nguyễn Thị Bơi đứng tên.

Thời gian thu giữ sau ngày 15/06/2023. Địa điểm thu giữ tại thôn 6, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Lý do thu giữ là do khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết.

(Nguồn: MSB)

Xem 193 lần

footer