Bac A Bank thay đầu số 8188 sang đầu số 8066

Thứ ba, 30 Tháng 5 2023 02:24

Từ ngày 01/06/2023, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (Bac A Bank) chính thức thay đổi đầu số 8188 sang đầu số 8066 để tiếp nhận dịch vụ.

Theo đó, đối với dịch vụ thẻ tín dụng, khách hàng thực hiện kích hoạt thẻ dùng cú pháp nhắn tin là BAB_KHT_<4 số cuối của thẻ>_<Số CMND/CCCD/Hộ chiếu> gửi 8066. Nếu khách hàng thực hiện khóa thẻ tín dụng cần dùng cú pháp nhắn tin là BAB_KHOATHE_<4 số cuối của thẻ>_<CMND/CCCD/Hộ chiếu> gửi 8066;

Đối với dịch vụ truy vấn địa điểm, nếu khách hàng muốn xem địa chỉ Chi nhánh/Phòng giao dịch tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh thì dùng cú pháo nhăn tin là BAB_CN_tentinh_tenquan gửi 8066 (Ví dụ: BAB CN Hanoi hoankiem). Khi muốn tìm địa chỉ Chi nhánh/Phòng giao dịch tại các tỉnh ngoài Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cần dùng cú pháp nhăn tin là BAB_CN_tentinh gửi 8066 (Ví dụ: BAB CN Haiphong). Để truy vấn xem địa điểm đặt máy ATM, khách hàng dùng cú pháp nhắn tin là BAB_ATM_tentinh_tenquan gửi 8066 (Ví dụ: BAB ATM Hanoi hoankiem).

Đối với dịch vụ truy vấn thông tin về lãi suất dùng cú pháp nhắn tin là BAB_LS gửi 8066. Khi truy vấn thông tin về số dư dùng cú pháp nhắn tin là BAB_SD gửi 8066. Khi truy vấn thông tin về giao dịch với tài khoản mặc định dùng cú pháp nhắn tin là BAB_GD gửi 8066. Khi truy vấn thông tin về giao dịch với tài khoản bất kỳ dùng cú pháp nhắn tin là BAB_GD_sotaikhoan gửi 8066 (Ví dụ: BAB GD 05000106****000).

Đối với dịch vụ truy vấn thông tin sổ tiết kiệm, nếu khách hàng muốn xem tất cả các sổ tiết kiệm hiện có của khách hàng dùng cú pháp nhắn tin là BAB_STK gửi 8066. Nếu khách hàng muốn truy vấn thông tin 01 sổ tiết kiệm bất kỳ dùng cú pháp nhắn tin là BAB_STK_sotaikhoan (hoặc số sổ) gửi 8066 ( Ví dụ: BAB STK 054*********009).

Đối với dịch vụ đăng ký SMS Banking khách hàng dùng cú pháp nhắn tin là BAB_DK_sotaikhoan gửi 8066, Nếu khách hàng muốn hủy dịch vụ SMS Banking dùng cú pháp nhắn tin là BAB_HUY gửi 8066.

Đối với dịch vụ đăng ký theo dõi biến động số dư tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiết kiệm, khách hàng dùng cú pháp nhắn tin là BAB_DK_STK gửi 8066. Để hủy đăng ký theo dõi biến động số dư tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiết kiệm, khách hàng dùng cú pháp nhắn tin là BAB_HUY_STK gửi 8066. 

Đối với dịch vụ đăng ký tín dụng khách hàng dùng cú pháp nhắn tin là BAB_DK_TD gửi 8066. Để hủy dịch vụ đăng ký tín dụng, khách hàng dùng cú pháp nhắn tin là BAB_HUY_TD gửi 8066. Ngoài ra, để hủy dịch vụ cho tài khoản bất kỳ, khách hàng dùng cú pháp nhắn tin là BAB_HUY_sotaikhoan gửi 8066.

Đối với dịch vụ nạp tiền cho số điện thoại mặc định, khách hàng dùng cú pháp nhắn tin là BAB_NAP_So tien gửi 8066. Nếu nạp tiền cho số điện thoại khác, khách hàng dùng cú pháp nhắn tin là BAB_NAP_so tien_so dien thoai gửi 8066.

Đối với dịch vụ thanh toán toàn bộ hóa đơn, khách hàng dùng cú pháp nhắn tin là BAB_TT_so dien thoai gửi 8066. Nếu thanh toán một phần hóa đơn, khách hàng dùng cú pháp nhắn tin là BAB_TT_so tien_so dien thoai gửi 8066.

Ngoài phương thức nhắn tin đến đầu số 8066 theo cú pháp, khách hàng còn có thể truy cập Bac A Bank Internet Banking/Mobile Banking hoặc trực tiếp thực hiện tại Chi nhánh/Phòng giao dịch của Bac A Bank hoặc liên hệ Tổng đài chính sách khách hàng 1800 588 828 (miễn phí) để được hỗ trợ.

(Nguồn: Bac A Bank)

Xem 564 lần

footer