Agribank Thủ Đức chuyển địa điểm Phòng giao dịch Tam Bình

Thứ sáu, 26 Tháng 5 2023 02:10

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thủ Đức (Agribank Thủ Đức) vừa cho biết, từ ngày 22/5/2023, đã chuyển địa điểm Phòng giao dịch Tam Bình trực thuộc chi nhánh tới địa điểm mới tại số 630 tỉnh lộ 43, KP 3, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng giao dịch Tam Bình, có số điện thoại liên lạc là 028 37296096 và số fax là 028 37296100.

Trước đó, phòng giao dịch Tam Bình có địa chỉ tại số 636 tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

(Nguồn: Agribank)

Xem 85 lần

footer