BIDV Hậu Giang chuyển trụ sở Phòng giao dịch Châu Thành A

Thứ sáu, 31 Tháng 3 2023 02:57

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang (BIDV Hậu Giang) đã chính thức chuyển địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch Châu Thành A tới địa điểm mới tại số 291A, quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, từ ngày 22/03/2023.

Theo đó, phòng giao dịch Châu Thành A, có tên đầy đủ bằng tiếng việt là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hậu Giang - Phòng giao dịch Châu Thành A. Tên viết tắt là BIDV Châu Thành A và có số điện thoại là 02933.952.998.

Trước đó, BIDV Châu Thành A có địa chỉ cũ tại số 45, quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

(Nguồn: BIDV)

Xem 270 lần

footer