Ho so khai mien le phi truoc ba doi voi tai san thue tai chinhTại Công văn số 1262/BTC-TCT ngày 10/2/2022, Bộ Tài chính đã tháo gỡ vướng mắc của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease về hồ sơ khai, miễn lệ phí trước bạ.

Huong dan ban giao tiep nhan no va tai san khi chuyen doi so huu doanh nghiepNgày 09/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó hướng dẫn cụ thể việc bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản.

Nghị định 14Hinh anh thong tin gia cuoc buu dien/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Hinh anh LuatChính phủ ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; trong đó quy định liên quan đến lĩnh vực tài chínhvề hình thức, thủ tục thu, nộp tiền phạt, chứng từ thu, nộp tiền phạt và tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính.

Hinh anh le phi mon baiNăm 2022, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp Lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ và Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Nghi quyet ve chinh sach tai khoa tien teChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Hinh anh ngan hang soThống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocThống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 28/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của các tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Hinh anh kinh doanh bat dong sanChính phủ vừa ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó quy định rõ một số điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản.

footer