CHỦ NHẬT, 04/12/2022

Hinh anh Thong tu 16 TT NHNNNgân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, gồm 13 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2021.

Hinh anh dinh danh dien tuNgày 08/11/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 17/9/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 6653/NHNN-VP về việc sẵn sàng ứng phó thiên tai.

Hinh anh ket nap hoi vienTổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-CQTT ngày 11 tháng 6 năm 2021 Hướng dẫn Quy trình, Thủ tục kết nạp, Chấm dứt tư cách hội viên Hiệp hội Ngân hàng.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 07/9/2021, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức ban hành Thông tư số 14/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 23/8/2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 13/2021/TT-NHNN ngày 23/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của NHNN ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN.

Hinh anh tien dongNgày 24/8/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 1349/QĐ-NHNN về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buốc và tiền gửi vượt dữ trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hinh anh mien giam phi va lai suatTheo Công văn số 5901/NHNN-TD về thực hiện giảm lãi suất và miễn phí dịch vụ ngân hàng để hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành. NHNN sẽ xem xét và có chính sách khuyến khích hoặc hạn chế một số nội dung trong hoạt động tín dụng của ngân hàng trong năm 2022, trên cơ sở kết quả giám sát việc thực hiện giảm lãi suất, phí.

NHNN quy dinh ve phan loai tai san co va du phong rui roNgân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 11/2021/TT-NHNN về phân loại tài sản có và trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD). Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2021.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 30/7/2021, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh đã ký Công văn số 5517/NHNN-TT về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ.

footer