Hinh anh thu giu tienNgày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 2226/QĐ-NHNN về việc ban hành kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

Hinh anh mua ban no xauNgày 26/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, sẽ được áp dụng từ ngày 9/2/2023.

Hinh anh quan ly rui roNgày 23/12/2022, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 17/2022/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nganh ngan hang dam bao don Tet Nguyen dan Quy Mao 2023Ngày 23/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 22/12/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 9064/NHNN-TD gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung về công tác tín dụng, lãi suất trong thời gian tới.

Hinh anh QTDNDNgày 21/12/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký công văn 1187/TTg-KTTH về việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường, củng cố hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 12/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành Nghị định số 102/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hinh anh trai phieuNgày 30/11/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 16/2022/TT-NHNN (Thông tư 16), quy định việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hinh anh trai phieu dang bietNgân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 15/2022/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn bằng đồng Việt Nam của NHNN đối với tổ chức tín dụng trên cơ sở trái phiếu đặc biệt do Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam phát hành (sau đây gọi là trái phiếu đặc biệt) theo Nghị định số 53/2013/NĐ-CP.

Ke hoach cua Chinh phu doi voi Agribank VietinBank Vietcombank va BIDVNgày 29/11/2022, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 1479/QĐ-TTg, đã phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025, theo các hình thức như: duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (nhà nước nắm giữ 100%), cổ phần hóa, sắp xếp lại (bao gồm hình thức sáp nhập, giải thể) và hình thức chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn nhà nước.

footer