CHỦ NHẬT, 01/10/2023

Hinh anh di lao dong Han QuocNgày 1/6/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg về thực hiện hỗ trợ người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) được vay vốn tối đa 100 triệu đồng để ký quỹ mà không cần đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Hinh anh thanh toan QRNgày 25/5/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 3956/NHNN-TT đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện.

Hinh anh tien USDNgày 24/5/2023, Cục phát hành kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 3887/NHNN-PHKQ về việc thực hiện các quy định về xử lý ngoại tệ giả, nghi giả trong hệ thống ngân hàng.

Hinh anh hoat dong Ngan hang thoi covidNgày 23/5/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023. Chỉ thị 02/CT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 23/5/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 950/QĐ-NHNNQuyết định số 951/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh các mức lãi suất điều hành, có hiệu lực từ ngày 25/5/2023. Đây là lần thứ 3 trong năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hạ lãi suất điều hành.

Hinh anh linh luong huuNgày 14/5/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng đối với 9 nhóm đối tượng, áp dụng từ ngày 01/7/2023.

Hinh anh ban hang da capNgày 28/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, có hiệu lực từ ngày 20/6/2023.

Hinh anh nha o xa hoiNgày 10/5/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 486/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2023 đến ngày 31/12/2024.

Hinh aanh Thi dua khen thuongLuật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, trong đó, có 08 nhóm điểm mới được quy định theo Luật.

Hinh anh nang bac luong thuong xuyen va truoc thoi hanThông tư số 03/2021/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 và Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

footer