to chuc tin dung phai nghiem tuc thuc hien bao mat thong tin khach hang345Ngày 4/7/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 5238/NHNN-TTGSSNN gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc bảo mật thông tin khách hàng.

Sửa đổi bổ sung quy định tổ chức đấu giá bằng hình thức trực tuyến345Ngày 3/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 47/2023/NĐ-CP (Nghị định 47) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản. Trong đó, Nghị định 47 đã sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến.

giam 36 khoan phi le phi tu ngay 1 7 202345Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Theo đó, kể từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, tiếp tục giảm mức thu từ 10% - 50% so với mức thu hiện hành đối với 36 khoản phí, lệ phí.

Hinh anh tien dongNgân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 05/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Thông tư 05/2023/TT-NHNN sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 06/8/2023. Theo đó, doanh nghiệp sáng lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải có tối thiểu 1.000 tỉ đồng.

ngan hang nha nuoc cam vay von nha bang de gui tiet kiem345Kể từ tháng 9 tới đây, theo quy định mới, các ngân hàng sẽ không được cho vay vốn để gửi tiền, hoặc để thanh toán tiền mua, góp vốn của công ty chưa niêm yết…

Quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới345Ngày 16/6/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 04/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023.

Hinh anh Trai phieu doanh nghiepNgày 17/5/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 16/6/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1123/QĐ-NHNN, Quyết định số 1124/QĐ-NHNNQuyết định số 1125/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh các mức lãi suất điều hành, có hiệu lực từ ngày 19/6/2023. Đây là lần thứ 4 trong năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hạ lãi suất điều hành.

Hinh anh ho gia dinh chuyen doi cay trongNgày 5/6/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn.

Hinh anh chuyen doi so khu vuc kinh te hop tac xaNgày 3/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Chỉ thị số 19/CT-TTg về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

footer