CHỦ NHẬT, 26/03/2023

Hinh anh kinh doanh bat dong sanChính phủ vừa ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó quy định rõ một số điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản.

Quy dinh moi ve muc phat trong linh vuc tien te ngan hangChính phủ đã ban hành Nghị định 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Cam co the chap CMND co the bi phatNgày 31/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 quy định nhiều mức phạt mới trong đó có liên quan đến Căn cước công dân.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgân hàng Nhà nước vừa ban hành 5 Thông tư quy định mới về xếp hạng ngân hàng, quy định TCTD duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội,...

Xu phat vi pham quy dinh ve quan tri cong ty dai chungNgày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nghị định số 128/2021/NĐ-CP nêu rõ vấn đề xử phạt đối với các vi phạm quy định về quản trị công ty đại chúng.

Giam 37 khoan phi le phi nham ho tro nguoi dan doanh nghiepNgày 24/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC tiếp tục gia hạn giảm phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hinh anh von ODA von vay uu daiChính phủ vừa ban hành Nghị định số 114/2021/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Nghị định cũng nêu rõ nguyên tắc áp dụng cơ chế tài chính trong nước đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Hinh anh tai khoan ngan hangBộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 109/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại.

Hinh anh Thong tu 17 2021Ngày 16/11/2021, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 17/2021/TT-NHNN (Thông tư 17) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ.

Hinh anh Thong tu 18 TT NHNNNgân hàng Nhà nước ban hành Thông tư Thông tư 18/2021/TT-NHNN ngày 18/11/2021 quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, gồm 14 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 07/01/2022.

footer