Hinh anh bao lanh ngan hangNgân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng thay thế Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 03/10/2012 và Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015/TT-NHNN.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 22/9/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành các Quyết định số 1606/QĐ-NHNNQuyết định số 1607/QĐ-NHNN, điều chỉnh một loạt lãi suất điều hành tăng thêm 1% so với mức lãi suất cũ và quy định trần lãi suất tiền gửi, có hiệu lực từ ngày 23/9/2022.

Nghị định 65/2022/NĐ-CPHinh anh trai phieu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Chu the danh tinh dien tu duoc mien phiTheo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành cho biết, chủ thể danh tính điện tử không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 22/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1453/QĐ-NHNN về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Hinh anh cho vay ho tro lai suatNgày 16/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN về việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỉ đồng theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN của NHNN.

Hinh anh quan ly ngoai hoi voi trai phieu quoc teNgân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 10/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Hinh anh rut tien guiTừ ngày 1/8, Thông tư 04/2022/TT-NHNN ngày 16/6/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn dành cho tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chính thức có hiệu lực.

Hinh anh choi dien tuVừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

ngan hang nha nuoc
Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành Thông tư số 08./2022/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.

footer