Hinh anh tang truong xanhNgày 26/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định 1408/QĐ-NHNN Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 và Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Hinh anh kham chua benh theo BHYTNgày 20/7/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 877/QĐ-TTg về giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, với tổng dự toán là 114.535,834 tỷ đồng.

Hinh anh giam lai suatNgày 08/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 97/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Hinh anh tien USDNgày 30/6/2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 08/2023/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh, có hiệu lực từ 15/8/2023...

to chuc tin dung phai nghiem tuc thuc hien bao mat thong tin khach hang345Ngày 4/7/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 5238/NHNN-TTGSSNN gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc bảo mật thông tin khách hàng.

Sửa đổi bổ sung quy định tổ chức đấu giá bằng hình thức trực tuyến345Ngày 3/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 47/2023/NĐ-CP (Nghị định 47) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản. Trong đó, Nghị định 47 đã sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến.

giam 36 khoan phi le phi tu ngay 1 7 202345Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Theo đó, kể từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, tiếp tục giảm mức thu từ 10% - 50% so với mức thu hiện hành đối với 36 khoản phí, lệ phí.

Hinh anh tien dongNgân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 05/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Thông tư 05/2023/TT-NHNN sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 06/8/2023. Theo đó, doanh nghiệp sáng lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải có tối thiểu 1.000 tỉ đồng.

ngan hang nha nuoc cam vay von nha bang de gui tiet kiem345Kể từ tháng 9 tới đây, theo quy định mới, các ngân hàng sẽ không được cho vay vốn để gửi tiền, hoặc để thanh toán tiền mua, góp vốn của công ty chưa niêm yết…

Quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới345Ngày 16/6/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 04/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023.

footer