Ngân hàng Nhà nước công bố báo cáo định kỳ quy định tại Thông tư số 20/2022/TT- NHNN

Thứ ba, 14 Tháng 2 2023 07:14

Ngày 10/2/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 181/QĐ-NHNN về việc công bố báo cáo định kỳ quy định tại Thông tư số 20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ 15/2/2023.

Hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và các giao dịch vãng lai khác

Theo đó, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Cụ thể, Quyết định số 181/QĐ-NHNN, công bố 01 báo cáo định kỳ quy định tại Thông tư số 20/2022/TT- NHNN ngày 30/12/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.

Chi tiết mẫu báo cáo định kỳ xem tại đây (đính kèm cùng Quyết định số 181/QĐ-NHNN).

Xem 286 lần

footer