Hướng dẫn kê khai thuế theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC

Thứ ba, 22 Tháng 2 2022 02:49

Theo Tổng cục Thuế, Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế lần này có nhiều điểm khác với các thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế trước đây. Ngoài nội dung hướng dẫn khác so với các văn bản hướng dẫn trước (vì quy định đã được sửa đổi, bổ sung mới), thì hình thức, thủ tục khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế có nhiều điểm mới.

Điểm nổi bật của Thông tư 80 là việc các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khấu trừ thuế đã được hướng dẫn rất cụ thể hơn so với trước đây. Cụ thể, khi cơ quan thuế thông báo với hội sở chính của ngân hàng, khi đó các ngân hàng, tổ chức tín dụng mới thực hiện khấu trừ. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho cả người nộp thuế và các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Một nội dung khác cũng rất đáng lưu ý. Đó là người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn khác nơi có trụ sở chính thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại trụ sở chính; đồng thời phân bổ số thuế phải nộp cho từng địa phương có hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, đối với hoạt động xây dựng, hoạt động chuyển nhượng bất động sản, cơ sở sản xuất có chi nhánh ở nhiều nơi, xổ số điện toán..., việc khai thuế đã được Thông tư 80 hướng dẫn rất rõ ràng; đồng thời việc phân bổ số thuế phải nộp cũng phù hợp hơn.

Ví dụ, đối với hoạt động xây dựng, quy định trước kia nếu công trình xây dựng ở địa bàn tỉnh khác nơi có trụ sở chính, thì người nộp thuế phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai 2% trên giá trị công trình. Nhưng theo Thông tư 80, chủ đầu tư chỉ phải phải phân bổ 1% cho ngân sách địa phương nơi có công trình xây dựng.

Ngoài hoạt đông khai thuế, quy định về miễn giảm thuế, hoàn thuế, tiền chậm nộp khi ngân sách nhà nước chậm thanh toán, gia hạn chậm nộp... đã được hướng dẫn rất cụ thể. Có thể nói, từ những quy định địa điểm nộp thuế, khai thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế, quy định về thanh tra kiểm tra, tiến độ xử lý sau thanh tra, kiểm tra... đã được Thông tư 80 hướng dẫn cụ thể.

Việc phổ biến, hỗ trợ người nộp thuế trước và trong kỳ quyết toán thuế là hoạt động thường kỳ của ngành Thuế nhằm tạo thuận lợi tối đa cho việc thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế.

Xem 907 lần

footer