Không niêm yết giá cước dịch vụ bưu chính, phạt đến 10 triệu đồng

Thứ năm, 10 Tháng 2 2022 07:00

Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Nghị định 14/2022/NĐ-CP bổ sung điểm e vào sau điểm đ khoản 3 Điều 13 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm các quy định về chất lượng, giá cước dịch vụ bưu chính.Theo đó, phạt tiền từ 07 - 10 triệu đồng đối với hành vi không niêm yết công khai giá cước dịch vụ bưu chính.

Nghị định 14/2022/NĐ-CP cũng bổ sung quy định phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi áp dụng giá cước không đúng với giá cước các dịch vụ bưu chính như đã đăng ký hoặc kê khai hoặc thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cùng với đó, tước quyền sử dụng giấy phép bưu chính hoặc văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính từ 04 tháng đến 06 tháng đối với hành vi áp dụng giá cước không đúng với giá cước các dịch vụ bưu chính như đã đăng ký hoặc kê khai hoặc thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị định 14/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 27/01/2022.

Xem 713 lần

footer