Thông tư 18/2021/TT-NHNN quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thứ ba, 23 Tháng 11 2021 09:32

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư Thông tư 18/2021/TT-NHNN ngày 18/11/2021 quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, gồm 14 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 07/01/2022.

Xem Thông tư 18/2021/TT-NHNN tại đây.

Xem 680 lần

footer