Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg quy định về định danh và xác thực điện tử

Thứ ba, 16 Tháng 11 2021 08:50

Ngày 08/11/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg có 6 Chương gồm: Quy định chung; Danh tính điện tử, mức độ của tài khoản định danh điện tử; Đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; Quản lý, sử dụng tài khoản định danh điện tử; Quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ và trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Điều khoản thi hành. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ 09/11/2021.

Xem 1080 lần

footer