Hướng dẫn Quy trình, Thủ tục kết nạp, Chấm dứt tư cách hội viên Hiệp hội Ngân hàng

Thứ tư, 22 Tháng 9 2021 09:39

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-CQTT ngày 11 tháng 6 năm 2021 Hướng dẫn Quy trình, Thủ tục kết nạp, Chấm dứt tư cách hội viên Hiệp hội Ngân hàng.

Hướng dẫn Quy trình, Thủ tục kết nạp, Chấm dứt tư cách hội viên Hiệp hội Ngân hàng có mục đích: (i) Làm cơ sở để các tổ chức quan tâm đến Hiệp hội nghiên cứu, đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn hội viên để xem xét, quyết định việc gia nhập Hiệp hội. (ii) Hướng dẫn các tổ chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện, tự nguyện đăng ký gia nhập Hiệp hội nắm được những quy trình, hồ sơ thủ tục để được xem xét kết nạp làm hội viên của Hiệp hội. (iii) Hướng dẫn tổ chức hội viên của Hiệp hội về các thủ tục, quy định trong trường hợp tự nguyện xin thôi không tham gia Hiệp hội.

Quyết định số 27/QĐ-CQTT xem tại đây (Fie word Quyết định số 27, Hướng dẫn kèm theo Quyết định và mẫu đơn gia nhập).

Xem 955 lần

footer