Giảm 50% mức phí giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Thứ năm, 26 Tháng 8 2021 12:01

Ngày 23/8/2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 13/2021/TT-NHNN ngày 23/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của NHNN ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN.

NHNN cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, triển khai thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, để tiếp tục có chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19, NHNN đã ban hành Thông tư số 13/2021/TT-NHNN ngày 23/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của NHNN ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN.

Cụ thể, điều chỉnh giảm 50% mức phí giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.

Chi tiết Thông tư số 13/2021/TT-NHNN ngày 23/8/2021 xem tại đây.

Xem 1018 lần

footer