Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc

Thứ năm, 26 Tháng 8 2021 10:59

Ngày 24/8/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 1349/QĐ-NHNN về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buốc và tiền gửi vượt dữ trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo Quyết định, mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buốc và tiền gửi vượt dữ trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng kể từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 9 năm 2021.

Theo đó: Đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam có lãi suất 0,5%/năm;  Đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ có lãi suất 0%/năm; Đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam có lãi suất 0%/năm; Đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ có lãi suất 0%/năm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021 và thay thế Quyết định 1349/QĐ-NHNN ngày 06/8/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buốc và tiền gửi vượt dữ trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định số 1349/QĐ-NHNN ngày 24/8/2021 xem tại đây.

Quyết định 1349/QĐ-NHNN ngày 06/8/2020 xem tại đây.

Xem 1271 lần

footer