Các tổ chức tín dụng tiếp tục xem xét miễn, giảm thêm một số loại phí không cần thiết để hỗ trợ khách hàng

Thứ ba, 19 Tháng 9 2023 08:09

Ngày 12/9/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 7123/NHNN-TTGSNH về việc yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí để xem xét miễn, giảm thêm một số loại phí không cần thiết nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh.

Văn bản nêu rõ, thực hiện ý kiến chủ trương chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 và Thông báo số 225/TB-VPCP ngày 15/6/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện tiết giảm chi phí, thực hiện chính sách miễn, giảm phí để hỗ trợ cho khách hàng vay vốn theo định hướng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 và Thông báo số 225/TB-VPCP ngày 15/6/2023.

Đồng thời, theo dõi, giám sát chặt chẽ về tình hình thu phí, các loại phí của các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn, việc niêm yết công khai mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh, chủ động chỉ đạo xử lý trường hợp phát hiện tổ chức tín dụng không thực hiện theo quy định.

Trên cơ sở thông tin báo cáo về các loại phí đang áp dụng tại một số tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí để miễn, giảm phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh.

Các tổ chức tín dụng rà soát tình hình thu phí và các loại phí đang áp dụng để xem xét miễn, giảm thêm một số loại phí không cần thiết nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng vay vốn theo chủ trương của Chính phủ. Xây dựng loại phí, mức phí, phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp và người dân, góp phần hỗ trợ cho khách hàng vượt qua khó khăn, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện thu phí phù hợp quy định của pháp luật, thực hiện niêm, yết công khai mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng. Công khai thông tin cho khách hàng về chính sách miễn, giảm một số loại phí đang áp dụng tại ngân hàng để khách hàng nắm và tiếp cận các chính sách hỗ trợ từ tổ chức tín dụng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ của các đơn vị trực thuộc về việc thu phí đối với khách hàng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có)…

Chi tiết văn bản số 7123/NHNN-TTGSNH xem tại đây.

VNBA News

Xem 102 lần

footer