Giảm phí giao dịch trên ATM, POS

Thứ bảy, 31 Tháng 7 2021 13:05

Ngày 30/7/2021, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh đã ký Công văn số 5517/NHNN-TT về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ.

Công văn nêu rõ, Trước bối cảnh dịch Covid-I9 còn diễn biến phức tạp và nhằm triển khai Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tiếp tục triển khai chính sách giảm phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử (CMTC & BTĐT) năm 2021. Theo đó, NAPAS: (i) Giảm 50% phí dịch vụ CMTC & BTĐT cho các giao dịch trên ATM, POS so với mức phí đang áp dụng; (ii) Giảm tối thiểu 75% phí dịch vụ CMTC & BTĐT cho các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 so với mức phí đang áp dụng. Thời gian áp dụng từ ngày 01/08/2021 đến 31/12/202l. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện một, so nội dung như sau:

1. Điều chỉnh giảrn phí giao dịch trên ATM, POS xử lý qua NAPAS và phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 cho khách hàng với mức giảm tối thiểu bằng mức giảm phí mà NAPAS điều chỉnh giảm; khuyến khích các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giảm phí lớn hơn mức giảrn phí của NAPAS, trong đó đối với các trường hợp đang áp dụng chính sách miễn phí đề nghị tiếp tục thực hiện. Thời gian thực hiện tối thiểu từ ngày 1/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm về việc xây dựng, triển khai chính sách giảrn phí cho khách hàng tại đơn vị mình (loại phí giảm, mức giảm phí, khách hàng giảm phí,..) đảm bảo loại phí, mức giảm phí và thời gian áp dụng đáp ứng yêu cầu nêu tại điểm 1 Công văn này; báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các loạr phí giảm mức phí giảrn và thời gian áp dụng giảm phí (thông qua Vụ Thanh toán) trước ngày l5/8/2021.

Chi tiết Công văn số 5517/NHNN-TT xem tại đây.

Xem 1465 lần

footer