Các trường hợp phải báo cáo khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử

Thứ hai, 07 Tháng 8 2023 07:56

Ngày 28/7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng chống rửa tiền, trong đó quy định các trường hợp phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng chống rửa tiền khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử.

Hinh anh chuyen tien dien tu

Theo đó, Thông tư số 09/2023/TT-NHNN với 12 Điều có hiệu lực từ ngày 28/7/2023, quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử.

Trong đó, các trường hợp phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng chống rửa tiền khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử gồm:

Giao dịch chuyển tiền điện tử mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này cùng ở Việt Nam (giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước) có giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương;

Giao dịch chuyển tiền điện tử mà có ít nhất một trong các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam (giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế) có giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử từ 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Trường hợp đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính trung gian trong giao dịch chuyển tiền điện tử không phải thực hiện báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Thông tư số 09/2023 quy định nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu gồm các thông tin sau: Thông tin về tổ chức tài chính khởi tạo và thụ hưởng gồm: Tên giao dịch của tổ chức, hoặc chi nhánh giao dịch; địa chỉ trụ sở chính (hoặc mã ngân hàng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước, mã SWIFT đối với chuyển tiền điện tử quốc tế); quốc gia nhận và chuyển tiền.

Thông tin về khách hàng là cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử: Họ và tên, ngày tháng năm sinh; số chứng minh nhân dân, hoặc số căn cước công dân, hoặc số định danh cá nhân, hoặc số hộ chiếu; số thị thực nhập cảnh (nếu có); địa chỉ đăng ký thường trú, hoặc nơi ở hiện tại khác (nếu có); quốc tịch (theo chứng từ giao dịch).

Thông tin về khách hàng là tổ chức tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử: Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt (nếu có); địa chỉ trụ sở chính; số giấy phép thành lập, hoặc mã số doanh nghiệp, hoặc mã số thuế; quốc gia nơi đặt trụ sở chính.

Thông tin về giao dịch: Số tài khoản (nếu có); số tiền; loại tiền; số tiền được quy đổi sang đồng Việt Nam (nếu loại tiền giao dịch là ngoại tệ); lý do, mục đích giao dịch; mã giao dịch; ngày giao dịch.

Thông tin khác theo yêu cầu của cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng chống rửa tiền để phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng chống rửa tiền trong từng thời kỳ.

Các giao dịch chuyển tiền điện tử không phải báo cáo bao gồm: Giao dịch chuyển tiền bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ; giao dịch chuyển tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính mà người khởi tạo và người thụ hưởng đều là các tổ chức tài chính.

Thông tư số 09/2023 nêu rõ, đối tượng báo cáo phải gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trước 16 giờ ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày phát sinh giao dịch. Nếu ngày gửi báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, hoặc ngày nghỉ cuối tuần thì ngày gửi báo cáo là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, hoặc ngày nghỉ cuối tuần đó…

Chi tiết Thông tư số 09/2023/TT-NHNN xem tại đây.

VNBA News

Xem 365 lần

footer