Thực hiện các quy định về xử lý ngoại tệ giả, nghi giả trong hệ thống ngân hàng

Thứ năm, 25 Tháng 5 2023 12:59

Ngày 24/5/2023, Cục phát hành kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 3887/NHNN-PHKQ về việc thực hiện các quy định về xử lý ngoại tệ giả, nghi giả trong hệ thống ngân hàng.

Theo văn bản cho biết, trong thời gian qua, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ bản thực hiện tốt các quy định về xử lý tiền giả (nội tệ, ngoại tệ) và tích cực triển khai công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả, góp phần ngăn chặn tiền giả vào kho, quỳ ngân hàng.

Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng một số nhân viên giao dịch chi nhánh tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài để đối tượng tội phạm lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác vào ngân hàng tiêu thụ ngoại tệ giả; đồng thời, khi phát hiện ngoại tệ giả chưa chủ động thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền nên ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xử lý tội phạm về tiền giả.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động giao dịch ngoại tệ tiền mặt hiệu quả, an toàn và hạn chế thiệt hại cho tổ chức, cá nhân liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện một số nội dung như:

(1) Thực hiện đúng quy định về xử lý ngoại tệ giả tại Thông tư liên bộ NHNN - Nội vụ (nay là Bộ Công an) số 14/TTLB ngày 04/11/1992 về công tác bảo vệ an ninh và tài sản Nhà nước do ngành Ngân hàng quản lý và bảo quản (điểm 6 Phần A Mục II) và Công văn số 10/NH-NV ngày 11/3/1996 của NHNN - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Thông tư liên bộ số 14 NHNN-BNV (điểm 2.2.3).

(2) Rà soát quy trình nghiệp vụ giao dịch ngoại tệ tiền mặt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước về phát hiện và xử lý ngoại tệ giả.

(3) Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nhận biết ngoại tệ thật, ngoại tệ giả cho cán bộ làm công tác kiểm ngân, thủ quỹ, giao dịch viên, nhân viên trực tiếp làm ở đại lý đổi ngoại tệ nhằm sớm phát hiện tiền giả ngay trong quá trình giao dịch ngoại tệ tiền mặt; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến cảnh giác với tội phạm tiền giả trong quá trình giao dịch và tuân thủ các quy định xử lý ngoại tệ giả khi phát hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành và Kho quỹ) để xem xét, xử lý.

Chi tiết văn bản số 3887/NHNN-PHKQ xem tại đây.

VNBA News

Xem 181 lần

footer