Tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu nợ

Thứ tư, 24 Tháng 5 2023 15:15

Ngày 23/5/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023. Chỉ thị 02/CT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày ký.

> Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; khó khăn, thách thức gia tăng, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng toàn cầu chậm lại; tăng trưởng thấp đi kèm với rủi ro suy thoái tại một số nền kinh tế đã tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia có độ mở kinh tế lớn như Việt Nam. Theo đó, tăng trưởng kinh tế trong nước Quý I chỉ đạt 3,32%, gần như thấp nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2011 do cầu thế giới sụt giảm, cầu trong nước tăng yếu. Người dân, doanh nghiệp khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, thiếu đơn hàng, thị trường đầu ra... dẫn tới doanh thu, thu nhập sụt giảm, ảnh hưởng tới khả năng trả nợ các khoản vay tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, các tổ chức tín dụng đã chủ động có nhiều chính sách giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn trên tinh thần chia sẻ, đồng hành: Với truyền thống và tiếp theo chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn dịch Covid 19 vừa qua; căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2023, Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 23/4/2023 của Chính phủ, Thống đốc đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và khách hàng gặp khó khăn trả nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng.

Ngày 25/4/2023, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị về công tác tín dụng và triển khai Thông tư số 02/2023/TT-NHNN với sự tham gia của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại 63 tỉnh, thành phố để đánh giá công tác tín dụng những tháng đầu năm 2023 và định hướng triển khai trong thời gian tới, đồng thời thông tin rộng rãi về nội dung chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra từ đầu năm và triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư 02/2023/TT-NHNN, Thống đốc đã yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó có gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; triển khai với quyết tâm cao nhất chương trình hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, không để bất cứ một doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nào thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất và có nhu cầu mà không được hỗ trợ kịp thời.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; kịp thời thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng.

Về thực hiện Thông tư 02/2023/TT-NHNN, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng khẩn trương ban hành và triển khai thực hiện ngay quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng đẩy mạnh truyền thông, công khai về hồ sơ, thủ tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để khách hàng nắm bắt được thông tin, hiểu đúng, hiểu đầy đủ về chính sách; giải đáp kịp thời các vấn đề vướng mắc về hồ sơ, thủ tục cho khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ, sớm được tiếp cận chính sách hỗ trợ.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ đúng quy định; giám sát chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để thông đồng, trục lợi chính sách.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng cần chủ động xử lý khó khăn, vướng mắc trong hệ thống và kịp thời báo cáo, đề xuất Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố biện pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện.

Đối với Hiệp hội trong ngành Ngân hàng, tiếp tục phát huy vai trò kết nối các tổ chức tín dụng, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa các tổ chức tín dụng hội viên trong việc triển khai các chương trình, chính sách tín dụng và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Vận động các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, chia sẻ lợi nhuận với khó khăn của khách hàng. Kịp thời phản ánh khó khăn vướng mắc của tổ chức tín dụng trong quá trình triển khai thực hiện chính sách với các cơ quan nhà nước để kịp thời xử lý.

VNBA News

Xem 246 lần

footer