Sửa đổi để tạo thuận lợi cho gói hỗ trợ lãi suất 2%

Thứ hai, 06 Tháng 2 2023 02:45

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa trình Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

BIDV tung gói 130.000 tỷ đồng ưu đãi vay vốn cá nhân 2023

Đây là Nghị định liên quan đến gói hỗ trợ 2% lãi suất, tương đương quy mô hỗ trợ 40 nghìn tỷ đồng theo chủ trương của Quốc hội và Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp. Mục đích xây dựng dự thảo nghị định nhằm tạo thuận lợi cho các ngân hàng thương mại và khách hàng trong việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà nước. Ngân hàng thương mại và khách hàng không cần xem xét các tiêu chí khác và chỉ cần đáp ứng các quy định hiện hành về điều kiện cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Một trong những nội dung sửa đổi là giải thích rõ hơn khái niệm “khách hàng có khả năng phục hồi”. Việc này nhằm tạo thuận lợi cho ngân hàng thương mại và khách hàng trong việc triển khai chính sách.

Xem 560 lần