Năm 2023 đấu thầu khoảng 400.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 02:56

Theo kho bạc Nhà nước cho biết, năm 2023, có kế hoạch đấu thầu khoảng 400.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

nam 2023 dau thau khoang 400000 ty dong trai phieu chinh phu

Trong đó, ngày 16/1/2023, Kho bạc Nhà nước đã có văn bản số 344/KBNN-QLNQ gửi các nhà tạo lập thị trường cùng Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ cho quý 1/2023 là 108.000 tỷ đồng. Cụ thể, trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 5 năm và 7 năm là 8 nghìn tỷ đồng; Kỳ hạn 10 năm là 45 nghìn tỷ đồng; Kỳ hạn 15 năm là 45 nghìn tỷ đồng; Kỳ hạn 20 năm là 5 nghìn tỷ đồng; Kỳ hạn 30 năm là 5 nghìn tỷ đồng.

Theo Kho bạc Nhà nước, trong quá trình thực hiện có thể sẽ có điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức đấu thầu 3 đợt trái phiếu chính phủ, bao gồm: đợt 1, đấu thầu 500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ có kỳ hạn 5 năm; đợt 2 và 3, đấu thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 và 15 năm cùng có giá trị gọi thầu là 5.000 tỷ đồng.

Đến ngày 19/1/2023, Kho bạc Nhà nước đã có văn bản số 429/KBNN-QLNQ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu thầu 500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ có kỳ hạn 5 năm đợt 9/2023 vào ngày 1/2/2023.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước cũng cho biết, năm 2023, sẽ phát hành trái phiếu Chính phủ chủ động hiệu quả, theo sát diễn biến thị trường, tình hình thu và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách trung ương. Việc điều hành lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ, phù hợp với định hướng điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ của Chính phủ; phát hành đa dạng các loại kỳ hạn, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư để thúc đẩy thanh khoản của thị trường trái phiếu Chính phủ, tăng khả năng huy động vốn cho ngân sách và hỗ trợ phát triển thị trường vốn.

Xem 224 lần