Tháng 01/2023, Việt Nam xuất siêu 3,6 tỷ USD

Thứ ba, 31 Tháng 1 2023 02:53

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê ngày 29/1, trong tháng 1, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2023 ước đạt 46,56 tỷ USD, giảm 17,3%, so với tháng trước và giảm 25% so với cùng kỳ năm trước (trong đó xuất khẩu giảm 21,3%; nhập khẩu giảm 28,9%). Cán cân thương mại hàng hóa tháng 01/2023 ước tính xuất siêu 3,6 tỷ USD.

Thang 1 nam 2023 Viet Nam xuat sieu

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2023, ước đạt 25,08 tỷ USD, giảm 13,6% so với tháng trước. Như vậy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1/2023, giảm 21,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực kinh tế trong nước giảm 27,1%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 19%.

Thang 1 nam 2023 Viet Nam xuat sieu 1

Trong tháng 1/2023, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên, chiếm 66,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 7,6 tỷ USD. Xuất siêu sang EU ước đạt 1,8 tỷ USD, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. Xuất siêu sang Nhật Bản 100 triệu USD giảm 65,3%...

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2023, ước đạt 21,48 tỷ USD, giảm 21,3% so với tháng trước. Như vậy, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2023, giảm 28,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khu vực kinh tế trong nước giảm 25,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 30,4%.

Thang 1 nam 2023 Viet Nam xuat sieu 2

Tháng 01/2023, có 3 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá từ 1 tỷ USD trở lên, chiếm tỷ trọng 37,2% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch ước đạt 8,1 tỷ USD. Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 3,4 tỷ USD, giảm 52,6%; nhập siêu từ Hàn Quốc 2,5 tỷ USD, giảm 20,9%; nhập siêu từ ASEAN 1,3 tỷ USD, tăng 74,3%...

Xem 165 lần