Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải báo cáo khi tăng giảm lãi suất

Thứ ba, 13 Tháng 12 2022 01:48

Ngày 12/12, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng phải thực hiện báo cáo lãi suất định kỳ hàng tuần và phải gửi trước 11h ngày thứ hai của tuần tiếp theo cho Vụ Chính sách tiền tệ, thuộc Ngân hàng Nhà nước, để phục vụ công tác quản lý hoạt động ngân hàng và điều hành chính sách tiền tệ.

Trong trường hợp ngân hàng có quyết định thay đổi về mức lãi suất trong kỳ báo cáo tuần thì phải gửi quyết định điều chỉnh lãi suất cho Ngân hàng Nhà nước.

Được biết, gần đây lãi suất huy động tại các ngân hàng đã dần ổn định nhưng vẫn còn thông tin phản ánh có tình trạng ngân hàng niêm yết lãi suất huy động thấp hơn lãi suất huy động thực tế.

Việc lãi suất huy động tại một số ngân hàng lên cao sẽ khiến cho mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trên thị trường bị đẩy lên, đồng thời dẫn đến rủi ro tiềm ẩn về nợ xấu có thể phát sinh trong tương lai.

Xem 217 lần