Thị trường tiền tệ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được duy trì ổn định

Thứ tư, 30 Tháng 11 2022 03:40

Theo báo cáo của Cục Thống kê thành phố, tổng vốn huy động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vẫn được duy trì ổn định mặc dù có nhiều thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Tính đến ngày 1/11/2022, tổng vốn huy động trên địa bàn đạt 3.240,6 nghìn tỷ đồng, giảm 0,8% so với tháng trước và tăng 7,0% so với cùng kỳ.

Trong đó, vốn huy động bằng VNĐ đạt 2.892,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 89,3% tổng vốn huy động, giảm 1,4% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ đạt 347,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng vốn huy động, tăng 4,0% so với tháng trước và tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Cũng tại thời điểm này, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tính đến ngày 1/11/2022 đạt 3.201,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 19,5% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ tín dụng bằng VND đạt 3.009,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 94,0% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 20,8% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 192,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,0%, giảm 1,0% so với tháng trước và tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Với những số liệu so sánh trên cho thấy, thị trường tiền tệ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được duy trì ổn định trong những tháng cuối năm, bất chấp có những biến động phát sinh khó lường.

Xem 201 lần