Kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt 4,78 tỷ USD

Thứ năm, 27 Tháng 10 2022 02:11

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho biết, lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2022, đạt 4,78 tỷ USD, bằng 68% so với cả năm 2021.

Mặc dù lượng kiều hối từ đầu năm đến nay giảm so với cùng kỳ năm trước, trong điều kiện hiện nay khi lạm phát và suy giảm kinh tế tại một số khu vực và quốc gia trên thế giới; đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn của kinh tế trên thế giới và các diễn biến phức tạp về địa chính trị tại một số khu vực, việc kiều hối tiếp tục tăng trưởng dương qua từng quý, góp phần quan trọng đối với các hoạt động đầu tư, sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, đang trong giai đoạn phục hồi kinh tế mạnh mẽ, đây là nguồn tài chính quan trọng góp phần thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế xã hội Thành phố. Đồng thời đóng góp quan trọng trong việc phát huy hiệu quả sử dụng các nguồn vốn ngoại tệ, bảo đảm quan hệ cung cầu ngoại tệ, qua đó tiếp tục thu hút các nguồn vốn ngoại tệ và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thành phố.

Được biết, cả năm 2021, kiều hối về Việt Nam đạt khoảng 12,5 tỷ USD, lượng kiều hối về thành TP. Hồ Chí Minh khoảng 6,6 tỷ USD.

Xem 337 lần