Nhà đầu tư chứng khoán sẽ chính thức được giao dịch T+2

Thứ tư, 24 Tháng 8 2022 08:37

Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký Quyết định số 109/QĐ-VSD ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại VSD và Quyết định số 110/QĐ-VSD ban hành quy chế Thành viên Lưu ký Tại VSD.

Theo đó, từ ngày 29/8 tới đây, nhà đầu tư chứng khoán sẽ chính thức được giao dịch T+2 thay cho T+3 như trước đây. Như vậy, nhà đầu tư có thể bán chứng khoán mua ngày T+0 ngay trong phiên giao dịch chiều ngày T+2 thay vì chờ đến ngày T+3 như trước đây.

Thời gian ngân hàng hoàn tất thanh toán tiền và VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán được điều chỉnh từ 15h30-16h00 lên 11h-11h30 ngày T+2 (trường hợp có phát sinh thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán tiền thì thời gian hoàn tất thanh toán chậm nhất là 12h).

Thành viên lưu ký phải thực hiện phân bổ tiền và chứng khoán cho khách hàng ngay sau khi ngân hàng hoàn tất thanh toán tiền và VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán, đảm bảo hoàn tất trước 13h ngày thanh toán; đồng thời thông báo cho VSD về kết quả thực hiện chậm nhất 16h30 cùng ngày.

Ngoài nội dung về thời gian thanh toán, quy chế mới cũng bổ sung một số trường hợp xử lý vi phạm quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Quy chế mới có hiệu lực từ ngày 29/8. Tức, nhà đầu tư có giao dịch mua bán chứng khoán ngày 26/8 (ngày T+0) sẽ nhận được chứng khoán hoặc tiền trước 13h ngày 29/8 (ngày T+2) để có thể thực hiện mua bán chứng khoán trong phiên giao dịch buổi chiều cùng ngày.

Hai quy chế mới được ban hành để đáp ứng việc rút ngắn thời gian thanh toán giao dịch chứng khoán (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảm đảm).

VSD đánh giá thay đổi này mang lại lợi ích tốt hơn cho nhà đầu tư và thị trường. Giới chuyên gia cũng kỳ vọng quy chế mới sẽ làm tăng thanh khoản của thị trường và làm tăng vòng quay vốn.

Thời gian chứng khoán hoặc tiền về càng ngắn thì càng có nhiều lựa chọn cơ cấu danh mục. Bên cạnh đó, thời gian chờ về tài khoản ngắn lại cũng giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí, nhất là lãi vay margin.

Việc vòng quay giao dịch của nhà đầu tư tăng lên giúp các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ cũng sẽ được hưởng lợi từ hoạt động thu phí.

Xem 230 lần