Việt Nam thu hút Hơn 15 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thứ năm, 28 Tháng 7 2022 06:49

Theo công bố của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 7 tháng đầu năm 2022 cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam 15,41 tỷ USD, bằng 92,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới đạt 5,27 tỷ USD, giảm 43,5% về vốn so với cùng kỳ năm ngoái; vốn góp mua cổ phần đạt 2,58 tỷ USD, tăng 25,7% và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tăng thêm đạt 7,24 tỷ USD, tăng 59,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 64,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 2 là ngành kinh doanh bất động sản, với tổng vốn đầu tư trên 3,21 tỷ USD, chiếm gần 20,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Nếu xét về đối tác, đã có 88 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2022. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 4,3 tỷ USD, chiếm 27,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc đứng thứ hai với trên gần 3,26 tỷ USD, chiếm gần 21% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam trong 7 tháng.

Vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2022 đạt 11,57 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Xem 230 lần