6 tháng, vốn huy động qua kênh trái phiếu chính phủ đạt 17,3% kế hoạch

Thứ hai, 11 Tháng 7 2022 03:53

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước cho biết, 6 tháng đầu năm, tỷ lệ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển qua phát hành trái phiếu chính phủ.

Năm 2022, nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính giao cho Kho bạc Nhà nước là 400.000 tỷ đồng.

Các giải pháp huy động vốn được Kho bạc Nhà nước đề ra bao gồm đã công khai kế hoạch, lịch biểu phát hành cả năm và hàng quý để các nhà đầu tư chủ động bố trí vốn tham gia thị trường; chủ động điều chỉnh khối lượng, lãi suất từng đợt phát hành trái phiếu chính phủ để đảm bảo huy động vốn trên thị trường với mức lãi suất hợp lý, phù hợp với nhu cầu vốn của ngân sách trung ương.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính trong việc tham mưu lãnh đạo bộ về công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và nợ công; phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Vụ Tài chính ngân hàng tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động thị trường trái phiếu năm 2022.

Với các giải pháp trên, tính đến hết ngày 30/6/2022, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 69.087 tỷ đồng, đạt 17,3% kế hoạch năm 2022 Bộ Tài chính giao. Kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân là 14,75 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,45%/năm; kỳ hạn còn lại của danh mục trái phiếu chính phủ là 9,2 năm.

Trong 6 tháng cuối năm, Kho bạc Nhà nước tiếp tục bám sát tình hình thu ngân sách nhà nước, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương và tình hình thị trường để điều hành khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ phù hợp; phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu; điều hành lãi suất phát hành hợp lý, phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước tiếp tục tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch, tăng sử dụng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương vay để giảm nhiệm vụ phát hành trái phiếu chính phủ trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, thanh khoản thấp và mặt bằng lãi suất cao.

Xem 352 lần