Việt Nam sẽ phải xóa bỏ thuế nhập khẩu xăng dầu trong ASEAN chậm nhất vào năm 2024

Thứ ba, 05 Tháng 7 2022 04:07

Theo cam kết trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022-2027 (Hiệp định ATIGA), Việt Nam sẽ phải xóa bỏ thuế nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu trong ASEAN với lộ trình dài nhất vào năm 2024.

Bộ Tài chính cho biết, do thay đổi danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN từ phiên bản 2017 sang Biểu thuế hài hòa ASEAN 2022, biểu thuế ATIGA bao gồm 4 dòng hàng bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi mã hàng, tách gộp dòng. Một số nhóm hàng chính có sự thay đổi thuế suất khi chuyển đổi Biểu thuế ATIGA theo Biểu thuế hài hòa ASEAN 2022 bao gồm: Các chế phẩm từ thịt, cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác và các chế phẩm ăn được khác. Ngoài ra, thuế suất ATIGA được xây dựng trên nguyên tắc tuân thủ cam kết theo Lộ trình cắt giảm thuế quan của Việt Nam quy định tại Hiệp định ATIGA.

Về tổng thể, Biểu cam kết của Việt Nam bao gồm 10.583 dòng thuế (không bao gồm 230 dòng thuế CKD) theo Biểu thuế hài hòa ASEAN 2017 và 11.150 dòng thuế (không bao gồm 264 dòng thuế CKD), theo Biểu thuế hài hòa ASEAN 2022, dòng chi tiết ở cấp độ 8 số.

Theo cam kết, Việt Nam đã hoàn thành cơ bản việc xóa bỏ thuế quan trong ASEAN vào năm 2015, chỉ còn 7% dòng thuế được linh hoạt đến năm 2018 (chủ yếu tập trung vào các nhóm hàng như ôtô, xe máy, phụ tùng linh kiện ôtô, xe máy, dầu thực vật, hoa quả nhiệt đới, đồ điện dân dụng như tủ lạnh, máy điều hòa, sữa và các sản phẩm từ sữa...).

Việc cắt giảm và xóa bỏ thuế đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu có lộ trình giảm thuế riêng theo kết quả đàm phán trong ASEAN và đã được ASEAN thông qua năm 2010. Theo cam kết, Việt Nam sẽ phải xóa bỏ thuế nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu trong ASEAN với lộ trình dài nhất vào năm 2024. Ngoài ra, khoảng 2% số dòng thuế của Biểu ATIGA được loại trừ khỏi cam kết xóa bỏ thuế quan gồm các mặt hàng nông nghiệp nhạy cảm (SL) được phép duy trì thuế suất ở 5% gồm: Gia cầm sống, thịt gà, quả có múi, thóc, gạo lứt, thịt chế biến, đường, các mặt hàng thuộc danh mục loại trừ.

Về danh mục cam kết, theo kết cấu mới, số dòng thuế thuộc các danh mục xóa bỏ thuế quan và không cam kết theo Biểu thuế hài hòa ASEAN 2022 tăng hơn so với Biểu thuế hài hòa ASEAN 2017, số dòng thuế thuộc danh mục cắt giảm thuế giảm xuống. Về tỷ lệ trên tổng biểu thì hầu như không thay đổi. Tỷ lệ xóa bỏ thuế nhập khẩu của Việt Nam theo Hiệp định ATIGA giữ ở mức khoảng 98%.

Xem 423 lần