CHỦ NHẬT, 05/02/2023

COVID-19 ảnh hưởng như thế nào tới bảo hiểm tiền gửi?

Thứ tư, 23 Tháng 6 2021 06:25

Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) vừa công bố kết quả khảo sát về tác động của đại dịch COVID-19 đối với lĩnh vực tài chính và các biện pháp được thực hiện bởi các cơ quan quản lý và các tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) để giải quyết khủng hoảng. Khảo sát đã nhận được 32 phản hồi từ các tổ chức BHTG, chiếm 37% tổng số các tổ chức thành viên.

Về cơ bản, kết quả khảo sát chỉ ra một số xu hướng chính để ứng phó với khủng hoảng COVID-19 của các tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2020 đến nay. Theo đó, các tổ chức bảo hiểm tiền gửi đã bổ sung nhiều biện pháp hỗ trợ các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và người gửi tiền. Có thể kể đến một số biện pháp như hoãn việc triển khai phí phân biệt, nới lỏng việc phạt chậm nộp phí, bổ sung các hình thức chi trả bảo hiểm tiền gửi gián tiếp. Các tổ chức bảo hiểm tiền gửi cũng lên kế hoạch đánh giá các hoạt động quản lý khủng hoảng và lập kế hoạch dự phòng, tăng cường thực hiện các bài tập mô phỏng ứng phó khủng hoảng.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức bảo hiểm tiền gửi cho rằng chưa thể đánh giá hoàn toàn hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ trong bối cảnh đại dịch tiếp tục gây ra những cú sốc cho hệ thống tài chính toàn cầu.

Hầu hết các tổ chức bảo hiểm tiền gửi không điều chỉnh hạn mức trong giai đoạn vừa qua. Trong thời gian đại dịch, 79% tổ chức tham gia trả lời khảo sát của IADI ghi nhận sự gia tăng tổng số dư tiền gửi và tiền gửi được bảo hiểm. Đồng thời, không có sự gia tăng về số lượng các sự cố ngân hàng trong giai đoạn đại dịch vừa qua.

Theo DIV

Xem 3065 lần

footer