Thụy Sĩ sửa đổi Luật Ngân hàng để bảo vệ người gửi tiền tốt hơn

Thứ năm, 13 Tháng 1 2022 09:50

Ngày 17/12/2021, Quốc hội Thụy Sĩ đã thông qua việc sửa đổi một phần Luật Ngân hàng nhằm cung cấp cơ chế bảo vệ tốt hơn cho người gửi tiền theo cơ chế bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp đổ vỡ ngân hàng. Luật sửa đổi dự kiến sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

Hệ thống bảo hiểm tiền gửi Thụy Sĩ hoạt động theo cơ chế cấp vốn sau. Cụ thể, khi một tổ chức tham gia BHTG đổ vỡ, Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Thụy Sĩ sẽ yêu cầu các tổ chức thành viên khác cung cấp số tiền cần thiết để xử lý bằng cách ghi nợ trực tiếp và chuyển đến cơ quan thanh lý được chỉ định bởi Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) trong vòng 20 ngày để thực hiện chi trả cho người gửi tiền của ngân hàng bị đổ vỡ.

Các nội dung sửa đổi chính trong Luật bao gồm:

Thứ nhất, sửa đổi quy định các ngân hàng được yêu cầu gửi trước 50% nghĩa vụ chi trả theo quy định cho bên lưu kí thứ ba giữ dưới dạng giấy tờ có giá hoặc tiền, 50% còn lại vẫn tuân theo các yêu cầu thanh khoản nghiêm ngặt áp dụng cho các ngân hàng. Trong khi đó, theo quy định cũ, tất cả các ngân hàng ở Thụy Sĩ chỉ có nghĩa vụ phải duy trì thanh khoản phòng trường hợp họ được yêu cầu chi trả cho hệ thống bảo hiểm tiền gửi.

Thứ hai, sửa đổi quy định tổng số tiền tối đa các ngân hàng có nghĩa vụ chi trả được xác định bằng 1,6% tổng tiền gửi được bảo hiểm và không dưới 6 tỷ CHF. Trong khi đó, theo Luật Ngân hàng cũ, tổng số tiền tối đa các ngân hàng có nghĩa vụ chi trả được quy định bằng số tuyệt đối là 6 tỷ CHF. Như vậy, theo quy định sửa đổi, tổng số tiền tối đa các ngân hàng có nghĩa vụ chi trả tăng lên 7,8 tỷ CHF (tương đương khoảng gần 8,5 tỷ USD). Tính đến 31/12/2020, tổng số tiền gửi được bảo hiểm là 489 tỷ CHF (tương đương khoảng hơn 531 tỷ USD).

Thứ ba, Luật sửa đổi nêu rõ thời hạn mà các khách hàng nhận khoản tiền gửi được bảo hiểm sẽ được rút ngắn nhằm nhanh chóng chi trả cho những người gửi tiền của ngân hàng đổ vỡ (tối đa 100.000 CHF (tương đương khoảng hơn 108.600 USD) cho 1 khách hàng của 1 ngân hàng).

Theo DIV

Xem 822 lần

footer