CHỦ NHẬT, 26/03/2023

CPI giảm 0,62% so với tháng trước

Chủ nhật, 10 Tháng 10 2021 15:18

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 9-2021 giảm 0,62% so với tháng trước và tăng 1,88% so với tháng 12/2020.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tính CPI tháng 9/2021 có 5 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm và 6 nhóm có chỉ số giá tăng.

Cụ thể, nhóm giáo dục trong tháng 9/2021 có mức giảm nhiều nhất với 2,89%. Tiếp theo, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 1,99%; nhóm giao thông giảm 0,16%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,16%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,06% so với tháng 8/2021.

6 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước gồm: Nhóm đồ uống có mức tăng cao nhất với 0,17%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,02%. nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,01%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,02%.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 9/2021 giảm 0,26% so với tháng trước, tăng 0,74% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2021, lạm phát cơ bản tăng 0,88% so với cùng kỳ năm 2020, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 1,82%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực, giá xăng, dầu và giá gas tăng.

Xem 1247 lần

footer