FDIC phê duyệt chính sách mới dành cho tổ chức nhận tiền gửi thiểu số

Thứ tư, 25 Tháng 8 2021 04:07

Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) đã chính thức phê duyệt chính sách dành cho tổ chức nhận tiền gửi thiểu số (MDI) với mục đích khuyến khích và phát triển MDI, tăng cường vai trò của hệ thống MDI trong nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sự công bằng, chống phân biệt chủng tộc tại quốc gia này.

Chính sách này bao gồm các quy định mới, tăng cường và làm rõ vai trò của FDIC trong việc quản lý MDI. Cụ thể, FDIC sẽ có trách nhiệm trong việc duy trì và phát triển hệ thống MDI, tăng cường trao đổi thông tin giữa FDIC và MDI. Chính sách mới cũng quy định về việc hỗ trợ đào tạo, kỹ thuật cũng như tiếp cận công chúng của cơ quan quản lý đối với MDI. Quy trình kiểm tra của FDIC áp dụng đối với MDI cũng được quy định chi tiết phù hợp với đối tượng tổ chức này.

Theo quy định tại Mỹ, MDI có đầy đủ các chức năng như một ngân hàng hay hiệp hội tín dụng, tuy nhiên, được sở hữu và quản lý bởi những người da màu thiểu số. FDIC định nghĩa “người da màu thiểu số” là người Mỹ da đen, người Mỹ gốc Á, người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc người Mỹ bản địa. MDI sẽ cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng, trực tiếp phục vụ cho cộng đồng người da màu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của cộng đồng người da màu tại địa phương.

Theo DIV

Xem 648 lần

footer